Øresund er ikke en losseplads!

Derfor har et flertal i folketinget nu besluttet, at det definitivt er slut med dumpning af slam fra Lynetteholm i Øresund. En stor og vigtig beslutning for den ellers hårdt pressede havnatur. Tak til alle der har skrevet under!

Har allerede skrevet under.
Nu er det din tur!

Fornavn skal udfyldes
Fornavn skal udfyldes
Feltet skal udfyldes med gyldig email adresse
Telefon nr. skal udfyldes
Betingelserne skal accepteres..

Tak for din underskrift!

HUSK at klikke bekræft i den mail vi netop har sendt. Så er din underskrift gyldig.


Del budskabet

Med din underskrift siger du til regeringen og politikerne på Christiansborg og Københavns Rådhus, at de skal stoppe dumpning af havneslam fra Lynetteholm i Øresund.

Derfor er dumpningen af slam et problem

  • Slammet indeholder store mængder næringsstoffer som kvælstof og fosfor. Og når det spredes i havet, medfører det opblomstring af alger, øget risiko for iltsvind, uklart vand og dårlige forhold for fisk og planter.

  • Dele af miljøvurderingen, som ligger til grund for dumpningen, bliver af flere danske og internationale forskere kritiseret for bl.a at være spekulativ, manipulerende og baseret på en mistolkning af gamle, usammenlignelige data.

  • Klageretten på hele Lynetteholm-projektet er fjernet ved lov - en ret som ellers er helt central for natur- og miljøbeskyttelsen i Danmark. Det betyder i praksis, at ingen beslutninger kan efterprøves af en uafhængig instans – fx i forhold til om der er taget hensyn til natur og miljø. 

Skriv under for stop af dumpning!

dumpning still 2

Danmarkshistoriens største dumpning af havneslam 

2,3 millioner kubikmeter svarende til 70.000 fyldte containere - så meget fylder det bundslam, som politikerne har besluttet, skal dumpes ud for Køge Bugt i Øresund. Havneslammet er gravet op i forbindelse med etableringen af den kunstige ø Lynetteholm i København. 

Dumpningen begyndte denne vinter, men er nu sat på pause, fordi det er for risikabelt for havmiljøet at dumpe havneslam i de varme måneder.

På grund af sagens alvor har den svenske regering bedt om at få stoppet dumpningen, og transportminister Trine Bramsen har meldt ud, at hun vil få undersøgt alternative løsninger. Samtidig har miljøminister Lea Wermelin sagt, at hun ønsker at stramme reglerne for dumpning af havneslam. Men indtil videre går dumpningen i Øresund i gang igen til oktober 2022, medmindre der træffes en anden beslutning.

Dumpningen kan få konsekvenser for havmiljøet og naturen i havet. Og det kan også påvirke de tusindevis af mennesker, der hvert år nyder at bruge havet i Øresund. Om det er til sejlads, kajakroning, strandture eller en frisk havdukkert.

Hjælp Øresund med din underskrift!
lynetteholm havneslam graves

Havet er i forvejen hårdt presset

Havmiljøet i de danske farvande er under hårdt pres. Overfiskeri, iltsvind, råstofudvinding og forurening har skadet havmiljøet så meget, at syv ud af otte naturtyper i havet er i tilbagegang, og ingen af de danske farvande vurderes at være i god miljøtilstand. 

I den kontekst er Øresund helt unikt og lige nu et af Danmarks sundeste havområder. Blandt andet fordi det har været beskyttet mod fiskeri med bundslæbende redskaber i 90 år. Derfor er det ekstra kritisk, når politikerne vælger at gamble med et af de eneste af vores havområder, som har en nogenlunde god miljøtilstand og en høj artsrigdom. 

Det sidste, som havet har brug for, er at blive behandlet som losseplads. 

Er du enig? Skriv under nu!
Hjelms Dyb img_5107 Lars Hestbaek

Fakta